ข้อมูลข้างล่างนี้สามารถ copy จาก excel มา paste ได้
Begin Total
การนำโปรแกรมไปใช้มีขั้นตอนดังนี้
  1. กำหนดชื่อฐานข้อมูลใน $db ให้ตรงกับที่มีใน mysql
  2. เปลี่ยนรหัสผ่านใน $password ให้ตรงกับรหัสผ่านของ root หรือ user name ใน mysql
  3. กดปุ่ม createtable เพื่อสร้างตารางชื่อ car ในฐานข้อมูล test ด้วย user ชื่อ root
  4. หลังสร้างตารางแล้ว ก็กดปุ่ม postmany เพื่อสร้างข้อมูล จะได้มีข้อมูลทดสอบ
  5. ถ้า ok ก็ ปรับโปรแกรมสำหรับสร้างตารางใหม่ ในฐานข้อมูลใหม่ ด้วย user ใหม่ได้ครับ
  6. ปกติจะกำหนด max time ที่ 30 seconds ตอนนี้ขยายเป็น 24 ชั่วโมงแล้ว
  7. ถ้ามีปัญหาภาษาไทยต้องใช้ Editor ปรับ file encoding = UTF-8
Time used : 2.0980834960938E-5 seconds
Free Web Hosting